top of page

Pogoji za predprodajo vstopnic za UmiKo 2024

1. Soglasje s pogoji

1.1. Ti pogoji in določila (v nadaljevanju "Pogoji") urejajo predprodajo vstopnic za UmiKo 2024 (v nadaljevanju "Konvencija"). Z nakupom vstopnice v predprodaji se strinjate, da ste vezani na te Pogoje v celoti.

2. Vstopnice v predprodaji

2.1. Vstopnice v predprodaji omogočajo dostop do Konvencije v določenih datumih in urah, kot jih določijo organizatorji UmiKo 2024.

2.2. Vstopnice v predprodaji niso prenosljive in niso podvržene vračilu, razen če ni izrecno določeno drugače ali kot je določeno z veljavno zakonodajo.

2.3. Organizatorji UmiKo 2024 si pridržujejo pravico, da brez povračila prekličejo vstopnice v predprodaji, če imetnik vstopnice krši pravila Konvencije ali se vede moteče.

3. Obdobje predprodaje

3.1. Obdobje predprodaje vstopnic za UmiKo 2024 bo objavljeno s strani organizatorjev in bo imelo določen začetek in konec.

3.2. Vstopnice v predprodaji so odvisne od razpoložljivosti in se lahko razprodajo pred koncem obdobja predprodaje.

4. Cene in plačilo

4.1. Cene vstopnic v predprodaji bodo določene s strani organizatorjev UmiKo 2024 in bodo objavljene pred začetkom obdobja predprodaje.

4.2. Plačilo za vstopnice v predprodaji je treba opraviti v celoti ob nakupu.

4.3. Organizatorji UmiKo 2024 si pridržujejo pravico, da kadarkoli pred koncem obdobja predprodaje spremenijo cene vstopnic v predprodaji.

5. Dostop do Konvencije

5.1. Imetniki vstopnic v predprodaji so odgovorni za lasten prevoz, nastanitev in druge stroške, povezane s udeležbo na Konvenciji.

5.2. Organizatorji UmiKo 2024 si pridržujejo pravico, da brez predhodnega obvestila spremenijo urnik Konvencije, dejavnosti in gostujoče nastope.

6. Izključitev odgovornosti

6.1. Organizatorji UmiKo 2024, sponzorji, podružnice in partnerji ne odgovarjajo za morebitne izgube, poškodbe, škodo ali stroške, ki nastanejo imetnikom vstopnic v predprodaji med udeležbo na Konvenciji.

6.2. Imetniki vstopnic v predprodaji sodelujejo na Konvenciji na lastno odgovornost in se strinjajo, da organizatorje UmiKo 2024, sponzorje, podružnice in partnerje razbremenijo in zavarujejo pred vsemi zahtevki, ki izhajajo iz njihove udeležbe.

7. Vračila in odpovedi

7.1. V primeru odpovedi ali prestavitve UmiKo 2024 lahko imetniki vstopnic v predprodaji upravičeno zahtevajo vračilo ali zamenjavo, kot določijo organizatorji.

7.2. Zahteve za vračilo je treba poslati pisno na e-naslov, ki ga zagotovi organizator UmiKo 2024, v določenem roku.

8. Veljavno pravo

8.1. Ti Pogoji se bodo izvajali in razlagali v skladu z zakoni Slovenije, ne glede na njene principe kolizije zakonov.

9. Ločljivost

9.1. Če je katera koli določba teh pogojev ugotovljena za neveljavno, nezakonito ali neizvršljivo, bodo preostale določbe ostale v celoti veljavne in zavezujoče v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

10. Kontaktni podatki

10.1. Za vprašanja v zvezi s predprodajo vstopnic ali temi Pogoji nas lahko kontaktirate preko e-pošte na naslovu info@umiko.si.

Z nakupom vstopnice v predprodaji za UmiKo 2024 priznavate, da ste prebrali, razumeli in se strinjate, da boste spoštovali te pogoje.

bottom of page